Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech odvětvích práva České republiky, ovšem se zvláštním zaměřením na právo občanské, právo obchodní, právo zdravotnické a spornou agendu, včetně arbitráží.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby všemi formami právní pomoci, tj. zejména:

  • zastupování v řízení před soudy a jinými státními orgány, před profesními organizacemi a stížnostními orgány, jakož i rozhodci a stálými rozhodčími soudy
  • obhajoba v trestním řízení
  • udělování právních porad
  • sepisování listin
  • zpracovávání právních rozborů.

Bližší informace k poskytovaným právním službám jsou k dispozici dále v členění podle základního věcného zaměření agendy (řazeno abecedně).