Advokátní praxe

  • advokát od roku 2016
  • spolupracující advokát ve smyslu § 15e zákona o advokacii

Zaměření výkonu advokacie

  • právo obchodní, občanské, pracovní, zdravotnické, trestní
  • sporná agenda

Akademické působení

  • Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
  • Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (katedra práva)

Přednášková činnost

  • ad hoc přednášková činnost pro soukromé subjekty

Publikační činnost

  • VONDRÁČEK, J., MIKULOVÁ, M. Odpovědnost při doporučování doplňků stravy jako léčiva. Praktické lékárenství. sv. 8, č. 6, s. 293–294. ISSN 1801-2434
  • časopis ANGIS revue
  • a další