Advokátní praxe

 • advokát od roku 2007

Zaměření výkonu advokacie

 • právo obchodní, insolvenční, zdravotnické, trestní
 • sporná agenda, včetně rozhodčích řízení
 • obhajoba v trestních věcech
 • zkušenosti se zastupováním klientů mj. též před Ústavním soudem České republiky, Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, jakož i před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Akademické působení

 • Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (katedra práva)
 • člen Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • člen Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze

Přednášková činnost

 • Ústav zdravotnických studií Technické univerzity Liberec
 • Česká lékařská komora

Publikační činnost

 • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK, J.: Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče, 1. vydání, Galén, Praha 2006
 • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK, J.: Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče, 1. vydání, GRADA Publishing, Praha 2003
 • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK, J.: Errare humanum est, 1. vydání, Pharmacy & Apotex Continuing Education, Praha 2004
 • časopisy Praktický lékař, Practicus, Zdravotnictví vČR, EDUKAFARM mediNEWS, Onkologická péče, Zdravotnictví a právo, ANGIS revue
 • a další