• tajemnice odpovídá za administrativní chod kanceláře a podporu advokátům při poskytování právních služeb