JUDr. Jan Vondráček se dne 4. 5. 2012 zúčastnil II. odborného sympozia České resuscitační rady, na němž spolu s doc. MUDr. Jarmilou Drábkovou, CSc. přednesl společný příspěvek „Smrt jako paradigma – konstatování smrti a určení okamžiku smrti”.