Představení advokátní kanceláře

Advokátní kancelář je specializována na poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního, sporné agendy, včetně rozhodčího řízení, trestního řízení a zdravotnického práva.

Vedle toho postihuje kancelář agendu generální praxe, zejména právo občanské, pracovní, právo rodinné i dědické.

Provádí též advokátní úschovy, ověřování podpisů.